เอกสารความรู้ AEC

ทั่วไป

WEF_GlobalCompetitive2013-14

คู่มือ : การใช้สิทธิพิเศษทางการค้าสำหรับ SMEs

บทวิเคราะห์ : การลงทุนของไทยในเพื่อนบ้าน

งานวิจัย : มุ่งสู่การรวมตัวทางเศรษฐกิจและการเงินที่เหนียวแนน่นขึ้นของ AEC

เอกสารสัมมนา : ASEAN Linkage ตลาดหุ้นอาเซียน

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ของไทย

Presentation : การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรไทยสู่ AEC

คู่มือ : วิศวกรวิชาชีพอาเซียน

กัมพูชา (Cambodia)

คู่มือ : ผู้ประกอบการในกัมพูชาHandbook

คู่มือ : การค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา

เมียนมาร์ (Myanmar)

Handbook : คู่มือการค้าการลงทุนในเมียนมาร์

สปป.ลาว (Laos)

ข้อมูลจัดตั้งธุรกิจใน สปปลาว

คู่มือ : เขตเศรษฐกิจพิเศษในสปป.ลาว (ภาษาอังกฤษ)

มาเลเซีย (Malaysia)

- รอการอัพเดท

อินโดนีเซีย (Indonesia)

คู่มือ : การค้าและการลงทุนในประเทศอินโดนีเซีย

ฟิลิปปินส์ (Philippines)

- รอการอัพเดท

บรูไน (Brunei)

- รอการอัพเดท

เวียดนาม (Vietnam)

คู่มือ : การค้าและการลงทุนในประเทศเวียดนาม

เอกสารอื่นๆ

เอกสารคำตัดสินคดีเขาพระวิหาร (ภาษาอังกฤษ)

 

Click เพื่อดูบริการจัดอบรม สัมมนา / Click เพื่อดูบริการงานวิจัยเพื่อธุรกิจ