Author Archives: admin

บทความ AEC

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment :FDI) ให้อะไรกับเศรษฐกิจภาคใต้

การส่งออกนับเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ และยังเป็นแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ประชากรในภูมิภาค ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมขั้นต้นเป็นหลัก คือทำให้ต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
Uncategorized

การพัฒนาคนในบริบทของอาเซียน

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสห ประชาชาติ (United Nations Development Program : UNDP) และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ร่วมกันจัดทำรายงานการพัฒนาคนของประเทศไทยปี 2557...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความด้านการลงทุน

นโยบายการสำรองน้ำมันเพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน

(1) ผมได้มีโอกาสคุยกับรุ่นน้องเมื่อไม่กี่วันมานี้เกี่ยวกับเรื่องการสำรองน้ำมันของประเทศไทยซึ่งรัฐเพิ่งจะประกาศการปรับปริมาณสำรองน้ำมันตามกฎหมาย จากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 6 เมื่อเดือนพฤศจิกายนของปีที่ผ่านมา...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

วิศวกรอาเซียนและวิศวกรเอเปค: ไทยจะก้าวไปอย่างไร

(1) เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า หมู่ประเทศอาเซียนจะต้องเปิดประตูการค้าและบริการให้แก่กันและกันตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอีกไม่ถึง 2 ปีข้างหน้า อาชีพวิศวกรรมก็เป็นงานบริการส่วนหนึ่งที่แต่ละประเทศต้องเปิดให้ส่งวิศวกรชาติหนึ่งเข้าไปทำงานในอีกประเทศหนึ่งได้อย่างเสรีกว่าเดิม...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เราก้าวมาถึงไหน

(1) วันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ถือเป็นวาระสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว เนื่องจากเป็นวันครบรอบการเปิดใช้งานสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่หนึ่ง ครบรอบ 20 ปี ชาวไทยลาวสองฝั่งโขงหลายส่วนต่างก็เชื่อกันว่า ความเจริญพัฒนาที่เกิดขึ้นหลังสะพานมิตรภาพแห่งแรกนี้เปิดใช้งาน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

สรุปกฎหมายการค้าฉบับใหม่ของอินโดนีเซีย

หลังจากที่อินโดนีเซียได้ทำการร่างกฎหมายการค้าฉบับใหม่มานานถึงสามปี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 สภาผู้แทนราษฎรก็ได้ทำการผ่านกฎหมาย ที่เป็นการรวมเรื่องทางการค้าทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันฉบับแรกของประเทศเป็นผลสำเร็จ ส่งผลให้รัฐบาลมีอำนาจในการจำกัดการส่งออกและนำเข้า...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »

ผ่าทางตันพ.ร.บ.2ล้านล้าน

ฉับพลันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยต่อร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท เมื่อ 12 มี.ค.57 ว่า ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 169 และมาตรา 170...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
1 2 10