Archives for AEC

AEC

ไทยได้อะไรจาก “ทวาย”

หลายปีที่ผ่านมาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ถูกกล่าวขวัญและคาดหวังในแวดวงการค้าการลงทุนมากที่สุด ว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยเปิดประตูการค้าการลงทุนของไทยสู่ฝั่งทะเลอันดามัน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

บิงห์เยือง เมืองอุตสาหกรรมใหม่เวียดนาม

เวียดนามเป็นประเทศกำลังพัฒนา ซึ่งมีประชากรเกือบ 90 ล้านคน ส่วนใหญ่เป็นวัยเด็กและหนุ่มสาวทำงาน ทั้งยังเป็นจุดผลิตสินค้าส่งออกไปยังประเทศจีน อินเดีย ประเทศในเอเชียเหนือ และในตลาดอเมริกา...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

ไทยกับการเป็นศูนย์กลางธุรกิจการบินอาเซียน

มีการศึกษาภาพรวมธุรกิจการบินไทยในปี 2556-2558 ว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากปัจจัยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และจากการขยายตัวของธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (Low Cost Airline) ทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

เศรษฐกิจเมียนมาร์เกาะไม่ทันอาจตกขบวน

เมื่อเร็วๆ นี้ นักการทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในเมียนมาร์ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะในหลายประเด็น โดยเฉพาะพัฒนาการเศรษฐกิจของเมียนมาร์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับจากการปฏิรูปการเมืองการปกครองเมื่อปี 2551...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

AEC 2015 กับอนาคตเศรษฐกิจไทย

ช่วงนี้มีสัมมนาบ่อยครั้งเกี่ยวกับ AEC 2015 ซึ่งคำถามที่หลายคนมีอยู่ในใจก็คือ โอกาสของเราใน AEC 2015 อยู่ตรงไหน ผลกระทบกับธุรกิจจะเป็นอย่างไร และเราจะเตรียมตัวรับการแข่งขันอย่างไร ในประเด็นนี้ สิ่งที่สำคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจคือ 2015 เป็นแค่จุดเริ่มต้นในการเดินทางร่วมกันของอาเซียน ซึ่งจะนำพวกเราไปสู่สิ่งต่างๆ ที่ยิ่งกว่าการมีตลาดเดียว 600 ล้านคน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

เปิด AEC ปาล์มน้ำมันเสี่ยงสุด

โค่นยางพาราปลูกปาล์มน้ำมันทดแทน… เป็นหนึ่งในแนวทางพยุงราคายางพาราของรัฐบาล ด้วยเชื่อว่าลดผลผลิตลงมาจะช่วยให้ราคายางพุ่งขึ้นได้ เป็นแนวทางที่ถูกต้อง หรือแค่นโยบายที่พรั่งพรูออกจากปากแบบขายผ้าเอาหน้ารอด โดยยังไม่คิดตรึกตรองให้รอบด้าน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

สถานการณ์ล่าสุดตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน

หลายคนสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน นัยว่าใกล้กับประเทศไทยสักหน่อย อาจดูแลง่ายกว่า ตลาดล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไร น่าสนใจหรือไม่ ลองมาดูกัน เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้เดินทางไปประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศต่างๆ...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »