Archives for บทความ AEC

บทความ AEC

การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct Investment :FDI) ให้อะไรกับเศรษฐกิจภาคใต้

การส่งออกนับเป็นแรงขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สำคัญของภาคใต้ และยังเป็นแหล่งสร้างรายได้และการจ้างงานให้แก่ประชากรในภูมิภาค ผลกระทบที่เห็นได้ชัดจากการพึ่งพาการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมขั้นต้นเป็นหลัก คือทำให้ต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาสินค้าเกษตร...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

วิศวกรอาเซียนและวิศวกรเอเปค: ไทยจะก้าวไปอย่างไร

(1) เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่า หมู่ประเทศอาเซียนจะต้องเปิดประตูการค้าและบริการให้แก่กันและกันตามข้อตกลงของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในอีกไม่ถึง 2 ปีข้างหน้า อาชีพวิศวกรรมก็เป็นงานบริการส่วนหนึ่งที่แต่ละประเทศต้องเปิดให้ส่งวิศวกรชาติหนึ่งเข้าไปทำงานในอีกประเทศหนึ่งได้อย่างเสรีกว่าเดิม...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

20 ปี สะพานมิตรภาพไทย-ลาว เราก้าวมาถึงไหน

(1) วันที่ 5 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ถือเป็นวาระสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว เนื่องจากเป็นวันครบรอบการเปิดใช้งานสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่หนึ่ง ครบรอบ 20 ปี ชาวไทยลาวสองฝั่งโขงหลายส่วนต่างก็เชื่อกันว่า ความเจริญพัฒนาที่เกิดขึ้นหลังสะพานมิตรภาพแห่งแรกนี้เปิดใช้งาน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

สรุปกฎหมายการค้าฉบับใหม่ของอินโดนีเซีย

หลังจากที่อินโดนีเซียได้ทำการร่างกฎหมายการค้าฉบับใหม่มานานถึงสามปี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2557 สภาผู้แทนราษฎรก็ได้ทำการผ่านกฎหมาย ที่เป็นการรวมเรื่องทางการค้าทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันฉบับแรกของประเทศเป็นผลสำเร็จ ส่งผลให้รัฐบาลมีอำนาจในการจำกัดการส่งออกและนำเข้า...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »

ผ่าทางตันพ.ร.บ.2ล้านล้าน

ฉับพลันที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยต่อร่าง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ วงเงิน 2 ล้านล้านบาท เมื่อ 12 มี.ค.57 ว่า ขัดบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 169 และมาตรา 170...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

นโยบายข้าวเวียดนาม : บทเรียนที่ไทยต้องรู้

ในระยะสองปีที่ผ่านมา (ปี 2555 และ 2556) ไทยส่งออกข้าวในตลาดโลกเป็นอันดับที่สามติดต่อกันสองปีซ้อน (แพ้ข้าวของอินเดียและเวียดนาม) เวียดนามก็ได้ครองแชมป์ตลาดข้าวในอาเซียนแทนที่ประเทศไทย ทำไมข้าวของเวียดนามจึงสามารถครองทั้งตลาดอาเซียนและตลาดโลกได้ ?...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ท่องเที่ยวอาเซียน กับการเปิดเสรีภาคบริการอาเซียน

ในปีหน้านี้ประชาคมอาเซียนจะเปิดอย่างเป็นทางการ ประเทศไทยถือได้ว่าเป็นประเทศหนึ่งที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่การเปิดประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หากเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านรอบๆเราประเทศอื่น...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
1 2 8