บริการจัดบรรยาย และอบรมสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) แบ In-house ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย

ดำเนินงานโดยโดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์ โดยทีมงานมีประสบการณ์บรรยายและเป็นอาจารย์พิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ

เนื้อหาประเภททั่วไปที่เราพร้อมให้บริการอบรม, สัมมนา ได้แก่

AEC training

*โดยผู้จัดอาจกำหนดเรื่องอื่นๆ ด้วยตัวเองตามที่ผู้จัดสนใจ*

 

seminaอัตราค่าบริการสำหรับบริการวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับ AEC

บรรยายเนื้อหาประเภททั่วไป

ราคาการบรรยาย AEC

 

 

 

 

 

เนื้อหาเชิงลึก ติดต่อ ThailandAEC2015 เพื่อคุยรายละเอียด 086-6177044

หรืออีเมล์  team1@thailandaec2015.com หรือ thailandaec2015@gmail.com

(ราคาบรรยายนี้เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หากเป็นการเดินทางต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางเพิ่มตามความเหมาะสม)