บริการจัดอบรม สัมมนา ด้านการลงทุน ในหุ้น พันธบัตร กองทุน และการออม ทั้งกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย ในรูปแบบ In-house Training

ดำเนินงานโดยทีมงานและวิทยากรที่มีความรู้และประสบการณ์จริง โดยทีมงานมีประสบการณ์บรรยายและเป็นอาจารย์พิเศษให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และยังเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานต่างๆ (ติดต่อเราเพื่อดูประวัติการบรรยายและ CV)

เนื้อหาประเภทที่เราพร้อมให้บริการอบรม, สัมมนา ได้แก่

Investment outline

*โดยผู้จัดอาจกำหนดเรื่องอื่นๆ ด้วยตัวเองตามที่ผู้จัดสนใจ*

 

อัตราค่าบริการสำหรับบริการวิทยากรบรรยายความรู้ด้านการลงทุน

บรรยายเนื้อหาประเภททั่วไป 8,000 บาท ต่อ 1 ช่วงการบรรยาย (1 ชั่วโมง 30 นาที) / 15,000 บาท ต่อ 2 ช่วงการบรรยาย (3 ชั่วโมง) / 28,000 บาท ต่อวัน

เนื้อหาเชิงลึก ติดต่อ ThailandAEC2015 เพื่อคุยรายละเอียด 086-6177044

หรืออีเมล์ team1@thailandaec2015.com หรือ thailandaec2015@gmail.com

(ราคาบรรยายนี้เฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หากเป็นการเดินทางต่างจังหวัดจะมีค่าใช้จ่ายการเดินทางเพิ่มตามความเหมาะสม)