บริการงานวิจัย เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจด้วยราคาย่อมเยาResearch AEC

 

เรามีทีมงานที่มีความรู้ความสามารถที่พร้อมให้บริการงานศึกษาวิจัย ทั้งงานศึกษา เบื้องต้น เพื่อเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจและงานศึกษา เชิงลึก เพื่อใช้ในการคำนวณความคุ้มทุนของโครงการลงทุนในและโอกาสต่างๆใน AEC

 

งานศึกษาวิจัยดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์เป็นอาจารย์พิเศษ, นักวิจัย และที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน

 

อัตราค่าบริการสำหรับบริการงานวิจัยเกี่ยวกับ AEC

เนื้อหาเบื้องต้นราคา 30,000 – 50,000 บาท พร้อมบรรยายสรุป 30 นาที (ฟรี)

เนื้อหาเชิงลึก ติดต่อ ThailandAEC2015 เพื่อคุยรายละเอียด โทร 086-6177044

หรือ อีเมล์ team1@thailandaec2015.com หรือ thailandaec2015@gmail.com