Tag archives for AEC พม่า

บทความ AEC

เมียนมาร์เดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจ

นับตั้งแต่เมียนมาร์หมดยุคหลายสิบปีของอดีตรัฐบาลทหารเข้าสู่ยุครัฐบาลพลเรือนภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ปรากฎว่า มีการปฏิรูปมากมายเกิดขึ้นในหลายด้าน เช่น การปล่อยตัวนักโทษการเมือง และไฟเขียวให้อองซาน ซูจี ลงเลือกตั้งซ่อม จนได้เป็นส.ส.ทุกวันนี้...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ความต้องการพลังงานของอาเซียนกับแผนการจัดหาพลังงานของประเทศไทย

(ตอน 1-6) (1) ก๊าซธรรมชาติที่นำมาใช้ในประเทศไทยนั้นมาจาก 3 แหล่งหลักๆ แหล่งแรกคือก๊าซธรรมชาติที่จัดหาได้ภายในประเทศ แหล่งที่สองคือก๊าซธรรมชาติที่นำเข้ามาจากประเทศพม่า และแหล่งที่สามก็คือก๊าซธรรมชาติที่นำเข้าในรูปของเหลว...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

ไทยได้อะไรจาก “ทวาย”

หลายปีที่ผ่านมาโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายและนิคมอุตสาหกรรม เป็นโครงการที่ถูกกล่าวขวัญและคาดหวังในแวดวงการค้าการลงทุนมากที่สุด ว่าจะเป็นโครงการที่ช่วยเปิดประตูการค้าการลงทุนของไทยสู่ฝั่งทะเลอันดามัน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ตลาดเครื่องสำอางในพม่า มีโอกาสเติบโต

เครื่องสำอางไทยไปพม่า : ทะยานสู่หลัก 2 พันล้านบาทเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน เป็นที่น่าสังเกตว่า ตลาดพม่านั้นสามารถรองรับสินค้าไทยได้ค่อนข้างสูง จากจำนวนประชากรทั้งหมดราว 54.6 ล้านคนที่ส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการบริโภคนิยมสินค้าไทยมากเมื่อเทียบกับสินค้าประเภทเดียวกันจากประเทศอื่นๆ...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

เศรษฐกิจเมียนมาร์เกาะไม่ทันอาจตกขบวน

เมื่อเร็วๆ นี้ นักการทูตของประเทศสมาชิกอาเซียนในเมียนมาร์ ได้ประชุมร่วมกันเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะในหลายประเด็น โดยเฉพาะพัฒนาการเศรษฐกิจของเมียนมาร์ ซึ่งเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากนับจากการปฏิรูปการเมืองการปกครองเมื่อปี 2551...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »