Tag archives for AEC อสังหาริมทรัพย์

บทความ AEC

สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ : คอนโดมิเนียมในจังหวัดขอนแก่น

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมานี้ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจังหวัดขอนแก่น โดยเฉพาะอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียมในตัวเมืองจังหวัดขอนแก่นได้เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก และมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้ในจังหวัดขอนแก่น...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมในภาคอีสาน

นับตั้งแต่วิกฤติแฮมเบอร์เกอร์ (Subprime) ของสหรัฐอเมริกา ที่ส่งผลให้กลายเป็นวิกฤติเศรษฐกิจของโลกและกับประเทศไทยในช่วงปี 2550-2551 ธุรกิจต่าง ๆ รวมทั้งธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในประเทศอยู่ในภาวะซบเซา นำมาสู่การแก้ปัญหาของภาครัฐที่ออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคใต้ กับการเตรียมความพร้อมรองรับ AEC

ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ในปี 2558 ซึ่งการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้นมาจากแนวคิดที่ว่า อาเซียนจะรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) หมายถึงว่า จะต้องมีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตได้อย่างเสรี...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

AEC กับการปรับตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ไทย

ในปี 2558 ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็น AEC หรือที่เรียกเป็นทางการว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) หลักสำคัญของ AEC ก็คือ การที่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศรวมตัวกันเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

สถานการณ์ล่าสุดตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียน

หลายคนสนใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน นัยว่าใกล้กับประเทศไทยสักหน่อย อาจดูแลง่ายกว่า ตลาดล่าสุดตอนนี้เป็นอย่างไร น่าสนใจหรือไม่ ลองมาดูกัน เมื่อเร็วๆ นี้ ผมได้เดินทางไปประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำจากประเทศต่างๆ...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »