ประเทศมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านติดชายแดนไทยที่มีความเจริญก้าวหน้าอยู่ในระดับแถวหน้าของอาเซียน กำลังปรับตัวครั้งสำคัญ ในการผลักดันประเทศให้เติบโตแบบก้าวกระโดด โดยใช้ฐานรากของอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีอยู่ในประเทศ มาเป็นจุดแข็ง...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »