เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงความสำคัญของตลาดพลังงานในอาเซียน หลังจากได้เขียนไปหลายตอนแล้ว ในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีหลายๆประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มใช้นโยบายลดการอุดหนุนราคาพลังงาน  เพื่อให้ราคานั้นสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง แต่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ใช้พลังงานได้มีเวลาและโอกาสปรับตัว อย่างไรก็ตามการอุดหนุนราคาพลังงานมีความจำเป็น และยังคงต้องมีอยู่ในระดับหนึ่ง  เพื่อช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนขาดแคลน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »