ในช่วง 2 – 3 ปี ที่ผ่านมา การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่พึ่งพารายได้จากต่างประเทศผ่านช่องทางการส่งออกเป็นหลักเริ่มประสบปัญหา เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าสำคัญ อาทิ สหรัฐ ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป จีน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »