นาฬิกาถอยหลังสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ยังคงคลื่อนตัวไปอย่างไม่ลดละ การเปลี่ยนแปลงในฟากฝั่งเอเชียครั้งนี้ ถือเป็นความท้าทายยิ่งใหญ่ ทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับองค์กร รวมไปถึงระดับบุคคล...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »