Tag archives for บทความ AEC

บทความ AEC

การประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้าโขงล่าสุด

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เปิดเผยว่าเมื่อเร็วๆนี้ ได้มีการประชุมระดับรัฐมนตรี 6 ประเทศลุ่มแม่น้าโขง (Greater Mekong Subregion :GMS) ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

AEC 2015 กับอนาคตเศรษฐกิจไทย

ช่วงนี้มีสัมมนาบ่อยครั้งเกี่ยวกับ AEC 2015 ซึ่งคำถามที่หลายคนมีอยู่ในใจก็คือ โอกาสของเราใน AEC 2015 อยู่ตรงไหน ผลกระทบกับธุรกิจจะเป็นอย่างไร และเราจะเตรียมตัวรับการแข่งขันอย่างไร ในประเด็นนี้ สิ่งที่สำคัญที่ทุกคนต้องเข้าใจคือ 2015 เป็นแค่จุดเริ่มต้นในการเดินทางร่วมกันของอาเซียน ซึ่งจะนำพวกเราไปสู่สิ่งต่างๆ ที่ยิ่งกว่าการมีตลาดเดียว 600 ล้านคน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

พันธบัตรสกุลเงินบาท (Baht bond) อนาคตของการเงินลุ่มแม่น้ำโขง

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Sub-Region) นั้น หากไม่นับประเทศไทยแล้ว ยังต้องพึ่งพาเงินลงทุนทั้งแบบให้เปล่าและแบบมีเงื่อนไขจากต่างประเทศอยู่มาก การที่ต้องพึ่งพาแหล่งทุนต่างชาติ เป็นเหตุให้ความต่อเนื่องและยั่งยืนของการระดมทุนมีปัญหา...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
บทความ AEC

ภูมิคุ้มกันปาล์มน้ำมันไทยหลังเปิด AEC 2015

ใกล้ถึงโค้งสุดท้ายแล้ว สำหรับปาล์มน้ำมันในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC (ASEAN Economic Community) หลายฝ่ายจึงมีความกังวลว่าปาล์มน้ำมันมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบรุนแรง หากไม่สามารถปรับตัวเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตรายใหญ่อย่างมาเลเซียและอินโดนีเซียได้...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

ความต่างของท่าอากาศยานในประเทศสมาชิกอาเซียน

ช่วงนี้ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปหลายประเทศในอาเซียน และได้เห็นถึงการพัฒนา และความแตกต่างของท่าอากาศยานนานชาติ หรือสนามบินนานชาติในประเทศสมาชิกอาเซียน บางสนามบินมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการขยาย และสร้างอาคารผู้โดยสารเพิ่มขึ้น...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

เศรษฐกิจอาเซียน

วันนี้ผมขอเสนอตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเพื่อดูร่วมกันว่าจะมีประเด็นใดน่าสนใจบ้างครับ (ดูตารางประกอบ) ผมขอนำข้อสังเกตและข้อสรุปของผมเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนมาเสนอดังนี้ 1. อาเซียนโดยรวมถือว่ามีขนาดใหญ่เมื่อใช้ประชากรเป็นตัววัดเพราะมีประชากรเกือบ 600 ล้านคน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »
AEC

ก้าวใหญ่ของนโยบายพลังงานอาเซียน

เป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะต้องกล่าวถึงความสำคัญของตลาดพลังงานในอาเซียน หลังจากได้เขียนไปหลายตอนแล้ว ในระยะเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมามีหลายๆประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มใช้นโยบายลดการอุดหนุนราคาพลังงาน  เพื่อให้ราคานั้นสะท้อนถึงมูลค่าที่แท้จริง แต่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคและผู้ประกอบการที่ใช้พลังงานได้มีเวลาและโอกาสปรับตัว อย่างไรก็ตามการอุดหนุนราคาพลังงานมีความจำเป็น และยังคงต้องมีอยู่ในระดับหนึ่ง  เพื่อช่วยกลุ่มคนที่เดือดร้อนขาดแคลน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »