มีโอกาสไปเยือนบันดาร์เสรีเบกาวัน เมืองหลวงประเทศเนการาบรูไนดารุสซารามเพื่อนสมาชิกอาเซียน ที่คนไทยอาจจะจินตนาการภาพบ้านเมืองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไรนัก เมื่อนั่งรถบัสคันเล็กของบริษัททัวร์ออกมาจากสนามบินก็ได้แต่นึกสงสัยว่าทำไมสนามบินที่นี่จะอยู่ไกลจากตัวเมืองมาก...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »