วันนี้ผมขอเสนอตัวเลขพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศเพื่อดูร่วมกันว่าจะมีประเด็นใดน่าสนใจบ้างครับ (ดูตารางประกอบ) ผมขอนำข้อสังเกตและข้อสรุปของผมเกี่ยวกับเศรษฐกิจของประเทศอาเซียนมาเสนอดังนี้ 1. อาเซียนโดยรวมถือว่ามีขนาดใหญ่เมื่อใช้ประชากรเป็นตัววัดเพราะมีประชากรเกือบ 600 ล้านคน...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »