(โดยทีมงาน ThailandAEC2015) สถานการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่มีความเปราะบางสูงอันเนื่องมาจากประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่และเป็นกลุ่มประเทศเป็นกำลังซื้อหลักของโลกมีแนวโน้มที่จะต้องประสบกับการหดตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและยาวนาน นอกจากนี้สถานการณ์ความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลก...
Click เพื่ออ่านทั้งหมด »